Księża

ks. prałat Andrzej Paździutko - proboszcz

Wyświęcony 1987-05-16

Ustanowiony 1999-03-14
Duszpasterstwa:

- Parafialny Zespół "Caritas"

- Orkiestra Parafialna

Kapelan:

- Związku Sybiraków Koła nr 5

- Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

- Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych okręgu Pomorskiego w Gdańsku

 

ks. Jerzy Stolczyk - rezydent

Wyświęcony 1983-07-16

Ustanowiony 1995-08-01
Duszpasterstwa:

- Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Betania"

- Żywy Różaniec 

- Kręgi Rodzin Domowego Kościoła

- Formacja narzeczonych

- Spowiednik w Gdańskim Seminarium Duchownym

- Katecheta w Szkole Podstawowej Nr 46

 

ks. Piotr Makiłła - pomoc duszpasterska
Wyświęcony 1980-01-20

Ustanowiony 2012-07-01
Duszpasterstwa:

- Rycerstwo Świętego Michała

 

ks. Ireneusz Stożyński - pomoc duszpasterska
Wyświęcony 1995-05-27

Ustanowiony 2014-07-01
Duszpasterstwa:

- Wspólnota Studentów i Młodzieży Pracującej

- Maksymiliański Ruch Trzeźwości i AA

- Wspólnota Cenacolo

- Formacja narzeczonych

- Sędzia w Gdańskim Trybunale Metropolitalnym

 

ks. Sebastian Dębski - wikariusz

Wyświęcony 2004-06-26

Ustanowiony 2015-07-01
Duszpasterstwa:

- Przygotowanie kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania

- Duszpasterstwo młodzieży

- Zespoły Muzyczne

- Katecheta w Gimnazjum Nr 20

 

ks. kan. Wojciech Michalak - pomoc duszpasterska
Wyświęcony 1981-01-18

Ustanowiony 2015-02-25
Duszpasterstwa:

- Kręgi Rodzin Domowego Koscioła  

- Dzieło Adopcji Materialnej

 

ks. Tadeusz Polak - pomoc duszpasterska
Wyświęcony 2002-06-15

Ustanowiony 2016-07-01
Duszpasterstwa:

- Kapelan Centrum Pomocowego Caritas im. św. Jana Pawła II

     - Kościelna Służba Mężczyzn "Semper Fidelis"

- Biblioteka parafialna

 

ks. Tomasz Dopke- pomoc duszpasterska
Wyświęcony 2014-05-24

ustanowiony 2017-07-01
Duszpasterstwa:

Notariusz Sądu Metropolitalnego

- Liturgiczna Służba Ołtarza

- Wspólnota Kaszubów

- Biuletyn parafialny

- Parafialna strona internetowa

 

ks. Tadeusz Semmerling
Wyświęcony 2002-06-15

Ustanowiony 2005-06-30

- Misjonarz w Brazylii w diecezji Campo Maior

Adres Parafii

Plac NMP 1
80-384, Gdańsk-Przymorze

poczta@nmp.pl
tel. 58 558 33 93

Biuro Parafialne

10:00-12:00 i 15:00-18:00
Od poniedziałku do piątku
(z wyjątkiem środy)

Obserwuj nas w sieci